اطلاعیه باشگاه پژوهشگران جوانقابل توجه اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان 


در راستای اجرایی شدن ماده 14 آیین نامه تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان جهت انتخاب اعضای برتر واحدها در سال 1394،

اعضای محترم باشگاه جهت ارائه کلیه مدارک و مستندات پژوهشی خود که در فاصله زمانی مهر 93 تا پایان شهریور 94 به چاپ رسیده است  

هرچه سریعتر به دفتر باشگاه پژوهشگران مراجعه نمایند 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .