وضعیت تشکیل کلاسهااطلاعیه های عدم تشکیل کلاسهای آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


   کلاس فوق برنامه درس حقوق سازمانهای بین المللی استاد محمدزاده روز چهارشنبه 97/2/5از ساعت 17/30الی19 برگزار خواهد شد
کلاس های استاد آقابالایی فخیم روز چهارشنبه 97/02/05تشکیل نخواهد شد.

کلاسهای استاد عباداللهی فردا چهارشنبه 97/2/05 تشکیل نخواهد شدکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .