وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال دوم 98-97کلاسهای استاد حنیف نژاد روز چهارشنبه مورخه 98/02/04 تشکیل نخواهد شد.

کلیه کلاسهای استاد برنجی روز سه شنبه 98/02/03 تشکیل نخواهد شد.


کلیه کلاسهای استاد مقیمی روز یکشنبه 18فروردین ماه تشکیل نخواهد شد

کلاسهای تربیت بدنی از تاریخ بیستم فروردین سال جدید(98) در سالن ورزشی چند منظوره شهرداری واقع در خیایان فرمانداری برگزار خواهد شد;

کلاس انقلاب اسلامی استاد علی حاجی وند روز های چهار شنبه از ساعت 11/30الی13 برگزار خواهد شد

کلاس های استاد کیخسروی امروز یکشنبه 25فروردین تشکیل نخواهد شد .جبرانی دروس متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاسهای استاد سر کار خانم دکتر سوسن علیوردی زاده تنهایی دروس تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی تشکیل نخواهد شد

کلاسهای استاد نعمتی نسب روزچهارشنبه مورخه 28فروردین98تشکیل

نخواهدشد.بدیهی است  کلاس جبرانی روز چهارشنبه ،هفته آینده از ساعت 13الی17/15برگزار خواهد شد

کلاسهای استاد شمس روز پنج شنبه29فروردین تشکیل نخواهدشد.جبرانی دروس متعاقبا اعلام خواهد شد

کلاسهای جبرانی استاد حشمتی در مورخه 98/02/07به شرح ذیل می باشد:

مدیریت مالی  2 9/45الی13/15 

حسابداری مالیاتی14-15/30

حسابداری   شر کتهای15/451  الی 19


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .