وضعیت تشکیل کلاسها

وضعیت تشکیل کلاس های نیمسال اول 98-97


 کلاسهای درس برنامه نویسی کامپیوتر استاد خانم آبادی از روز یک شنبه به روز چهارشنبه انتقال یافته است لذا روز یکشنبه مورخه97/07/29تشکیل نخواهد شد.

 زمان تشکیل کلاس درس ادله اثبات دعوی روز های چهار شنبه ساعت 14الی15/30با استاد امین حاجی وند خواهد بود

 کلاسهای استاد یلتقیانی درس کار آفرینی روز یکشنبه مورخه 97/07/29تشکیل نخواهد شد

 کلاسهای استاد حشمتی روز شنبه در تاریخ97/08/05تشکیل نخواهدشد.جبرانی دروس مدیریت مالی 2و جبرانی درس حسابداری مالیاتی در تاریخ98/08/09به ترتیب از ساعت 8الی11/15و11/30الی13برگزار خواهند شد

 قابل توجه دانشجویان رشته حقوق: درس دادرسی های اختصاصی کیفری  هر هفته روز های چهارشنبه  تایم 11/30الی13با استاد امین حاجی وند برگزار خواهد شد

 

 کلاسهای روز پنجشنبه استاد غفاری در مورخه 97/07/26تشکیل نخواهد شد.جبرانی دروس متعاقبا اعلام خواهد شد

 کلاس های استاد فرزاد نوایی روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۷/۲۹تشکیل نخواهند شد
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی اسکو می باشد. .